ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím Karviná, Dr. Olszaka