AMA SCHOOL - základní škola a mateřská škola montessori, obecně prospěšná společnost