Bilingvální mateřská škola pro sluchově postižené, s.r.o.