Dětský domov, MŠ a školní jídelna, Broumov, Masarykova